Autoškola SEMECKÝ

Vítejte!

Příkazem moderní doby jsou rychlost a mobilita. Máme rychlovarné konvice, mobilní telefony, rychlé občerstvení, mobilní domy, rychleschnoucí nátěry, mobilní oplocení, rychlospojky, mobilní internet, rychlenou zeleninu, mobilní jeřáby a v neposlední řadě máme rychlé osobní automobily.

Stejně jako každá jiná věc, i osobní automobil vyžaduje ke svému ovládání jistou dávku znalostí a zkušeností. V případě automobilu se jedná o znalost ovládání a znalost pravidel silničního provozu. Potvrzením splnění minimálních požadavků je vydaný řidičský průkaz.

Cesta k řidičskému průkazu je možná jen absolvováním autoškoly.

A právě s řešením tohoto problému se můžete s důvěrou obrátit na nás. Autoškola Semecký je autoškola s dlouholetou tradicí, která během svého působení připravila stovky nových řidičů.

Mnoho autoškol učí své studenty řídit, ale autoškola Semecký mimo řízení navíc vyučuje, jak být bezpečnosti dbalým, odpovědným a neagresivním (defenzivním) řidičem. Mimo vlastního ovládání motorového vozidla je důraz kladen na propojení pozorování silničního provozu, odhad vzdáleností a rychlostí a na strategie předcházení rizikům.

Výuka v autoškole Semecký se snaží studentům vštípit, že na silnici je nejvíce ceněnou hodnotou nikoliv rychlost, ale bezpečnost.

Kurzy

Autoškola Semecký nabízí kurzy nejen pro začínající řidiče. V naší autoškole můžete rovněž absolvovat kondiční jízdy pro řidiče, kteří si chtějí osvěžit nebo potřebují opětovně získat ztracené řidičské návyky.

Výcvik řidičů

Naše autoškola se zaměřuje převážně na výcvik řidičů osobních automobilů (skupina B) a pro řidiče mtocyklů (skupiny AM, A1, A).

Výcvik řidičů pro získání nového řidičského oprávnění probíhá podle požadavků předepsaných zákonem č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě tohoto zákona je výcvik rozdělen na teoretickou a praktickou výuku.

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá nejčastěji formou prezenčního kurzu v učebně naší autoškoly. Druhou možností je dálková forma studia podle individuálního studijního plánu. V tomto případě se účastník připravuje formou samostudia s několika povinnými konzultacemi s lektorem.

Praktická výuka

Rozsah a náplň praktické výuky je upraven přílohou č.3 zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a sestává z praktického nácviku řízení vozidla, praktických ukázek údržby vozidla a ze zdravotnické přípravy.

Vstupní předpoklady

Pro zahájení výcviku řidičů je nutné splnit následující podmínky:

  • vyplněná "Žádost o řidičské oprávnění";
  • vyplněný a lékařem potvrzený "posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla" (je součástí Žádosti);
  • vyplněný souhlas zákonného zástupce (u osob mladších 18 let);

Závěrečná zkouška

Kurz výcviku řidičů je uzavřen závěrečnou zkouškou, která sestává ze tří částí:

  • z písemného testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy;
  • z ústní zkoušky ze znalostí ovládání a údržby vozidla;
  • ze zkoušky z praktické jízdy.

Pro absolvování zkoušky je nutné příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zaplatit správní poplatek ve výši 700 Kč.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí následující správní poplatky:

  • 100 Kč - pro opakování zkoušky z Pravidel o provozu na pozemních komunikacích
  • 200 Kč - pro opakování zkoušky z Ovládání a údržby vozidla;
  • 400 Kč - pro opakování zkoušky z Praktické jízdy.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny pro všechny držitele řidičských průkazů, kteří si nejsou příliš jisti svými řidičskými dovednostmi. Tento kurz Vám umožní získat během několika hodin, bez velkého stresu a pod zkušeným dohledem větší řidičskou jistotu.

Náplň tohoto kurzu je vždy přizpůsobena individuálním požadavkům účastníka. Náplní kurzu může být jak oživení základních řidičských dovedností tak i nácvik zvládání složitých dopravních situací v hustém městském provozu.

Vstupní předpoklady

Pro zahájení kurzu kondičních jízd je nutné splnit následující podmínky:

  • platné řidičské oprávnění;

Odkazy

Ceny

Výcvik řidičů

Základní cena pro skupinu B 20 000,-
Základní cena pro skupinu AM 17 000,-
Základní cena pro skupinu A1 17 000,-
Základní cena pro skupinu A2 17 000,-
Cena rozšíření skupiny AM na A1 9 000,-
Cena rozšíření skupiny A1 na A2 9 000,-

Uváděné ceny jsou ceny za celý kurz, tj. za praktickou i teoretickou část. V ceně kurzu nejsou zahrnuty správní poplatky za závěrečnou zkoušku.

Uvedené ceny jsou orientační. Výsledná cena se odvíjí od konkrétních podmínek kurzu.

Kondiční jízdy

Uváděné ceny jsou ceny za výukovou hodinu 45 min, není-li uvedeno jinak.

Základní cena za hodinu kondiční jízdy 600,-
Základní cena za hodinu teoretické přípravy 600,-

Kontaktní informace

Učebna Lysá na Labem

adresa Přemyslova 522
(internát naproti městskému úřadu)
Lysá nad Labem
289 22
otevírací doba Po, St: 17 - 19
email ucebna@autoskola-semecky.cz
telefon (+420) 603 515 323
(+420) 602 164 649